torsdag 13 februari 2020

Kristi brud riskerar fängelse-Jessica Hayes redan gift med Jesus

Vår knäppa värld rullar vidare utan förbarmande. 
Medan Kristi brud (Åsa Waldau Jacobsson) väntat på att Jesus skulle stiga ner från de himmelska höjderna och ta Åsa till sin hustru. 
Är redan Jesus gift. 
I augusti 2015 gifte sig nämligen den då 38-åriga gymnasieläraren, Jessica Hayes, med Jesus krist. Ceremoni genomfördes i Fort Wayne, Indiana, USA, av biskop Kevin C. Rhoades, vid katedralen för den obefläckade befruktningen. 
Han sa: 
"Det verkar vara mest lämpligt att Jessica ger sig själv helt till Jesus, och blir invigd till ett liv som jungfru." 
Jag hittar denna märkliga historia, i en för mig helt okänd webbtidning (thesheet.ng) med bilder och allt. 
Jessica Hayes säger vidare till Thesheet.ng, att hon kommer att fortsätta att leva sitt normala liv hemma – däremot kommer hon inte att kunna gifta sig med någon annan eller att ha sex resten av livet. 
”Jag är gift med Jesus,” betonar Jessica. 
Åsa Waldau Jacobsson blev alltså brädad på upploppet. 
Av Jessica Hayes och Jesus själv. 
Åklagaren vill i stället skicka Åsa till fängelse i ett år och sex månader. 
Visst är världen allt bra knäpp.

Inga kommentarer: