torsdag 28 mars 2019

Lommas A-lag upp i rök!

Bilden här ovanför är unik Den visar de sista resterna av Lommas s k A-lag som klipper håret på varandra. Det gäller sköta om frisyren, innan Systembolaget öppnar några meter bort. Även ett liv på livets skuggsida kräver sitt hår. 
Den ovanliga bilden från Lommas gamla Centrumtorg, tog jag sommaren 2010. Snart nog skulle maskinerna rulla in över torget och riva rubb och stubb. 
Lommas A-lag hade sitt revir i torgets enda grönskande hörna. Bland träd och buskage med den viktiga bänken, kunde man i lugn och ro lösa världsproblemen. Allt nedsköljt med systemets läskande drycker, till tonerna från ett munspel. 
Vid behov fanns det alltid någon som kunde klippa ens vildvuxna hår. Precis som på bilden. Trivsamt. 
Visst. 
Jag frågade gubbarna, vart de skulle ta vägen, när torget revs totalt hösten 2010. Tystad och tankar. Till slut. 
”Då flyttar vi till en parkbänk i Alnarpsparken,” svarade en snusmumrik under gapflabb, hämtat från destillerade drycker. 
Lomma Centrumtorg revs. 
Ett nytt Lomma Centrumtorg såg dagens ljus. 
Numera med ingen komfort. 
Endast radvis med tomma bänkar. 
Av A-laget syns inte ett spår. Vissa vet jag är döda, men de brukade snabbt ersättas med nya förmågor: inga som längre klipper varandras hår, drar en vinare, munspel, dålig vits eller löser världsproblemen. 
Nej, Lommas A-lag har gått upp i rök. 
Andra sidan finns det inte längre någon hörna med träd och buskage att gömma sig i. Något saknas på torget, kan tyckas. 
Bilderna här nedanför talar sitt tydliga språk. 
FOTNOT. Det är jag som maskat bilderna.

Inga kommentarer: