måndag 16 april 2012

Borgeby slott kostar Lommaborna 200 miljoner kronor?

Så här ser skrivelsen ut som kan komma kosta skattebetalarna i Lomma kommun 200 miljoner kronor. Det är vad en total ombyggnad av slottet kostar. I ett första skede måste 50 miljoner kronor skjutas in. Striden om slottet med anor från Harald Blåtands tid (900-talet), kan sluta med en ekonomisk smäll. Orsaken är att en privatperson överklagat till förvaltningsrätten fullmäktiges beslut, att sälja slottet till två privatpersoner för 3,2 miljoner kronor. Den heta skrivelsen publicerar jag på bloggen. Den tuffa notan avslöjar kommunalrådet, Anders Berngarn, för Lommabladet.
Det är nu den långa resan kan börja. Till en början med får alla tjusiga planer för slottet skjutas till en oviss framtid. Förvaltningsrätten är första instans bland förvaltningsdomstolarna. Deras dom går att överklaga till kammarrätten. Kammarrättens beslut går i sin tur att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Köerna med ärenden enorma. Ja, ni förstår själva. Det här kan bli en resa på i värsta fall upp till 10 år. Slottets påbörjade hemsida har fått tvärnita.
Saken är också den, att läget är akut. Slottet håller på rasa samman av ålderdom och vanskötsel. Jag åkte ut och kollade in hälsoläget: Mossan på taken tung och frodig. Strå-eller halmtaken såg ut att kunna ge vika vilken sekund som helst. Flagnade slottsväggar. Slottet andas mögel. Några pengar finns inte. Dystert är det rätta ordet. De styrande flaggar för ekonomiska åtstramningar. Skolans resurspedagoger mfl verksamhetsgrenar kan drabbas. Tack vare överklagandet, har det historiska slottet blivit en kvarnsten runt politikernas hals. Riva skiten? Glöm det. Slottet byggnadsminneförklarades av Länsstyrelsen den 9 december 1996. Diarienummer 221-6459/90. om du är sugen på att forska.

Skicka en kommentar