onsdag 1 april 2015

Lomma-först i världen med Ankeborg

Nej, det är inte något nytt Disneyworld som planeras i Lomma, utan endast Ankeborg. Planerna är superhemliga och i sin linda. Ingenting får absolut läcka ut. 
Trots det kan jag i dag avslöja, att det är Disneykoncernen själv som har hört av sig till kommunen om intresse finns. 
De styrande i Lomma är tagna på sängen som man säger. 
Någon från Disney hade av en händelse sett en karta över Lomma hamn och blivit eld och lågor, precis som Kalle Anka själv brukar bli. 
Kartan över den delen av Lomma påminner faktiskt redan i dag om Ankeborg-se här nedanför. Märkligt nog. 
”Jag kan inte svara varken bu eller bä. Mina läppar är förseglade”, säger Lommas kommunhövding Anders Berngarn till mig. 
” Ok då, jag kan väl säga så här; projektet låter minst sagt spännande. Återkom till sommaren. Då bör alla bitar ha fallit på plats, fortsätter Anders Berngarn. 
Om planerna går i lås, blir Lomma först i världen med ett eget Ankeborg. 
Det talas redan om att Lomma i framtiden ska byta namn. Till Ankeborg.
KVACK, säger jag. 

Inga kommentarer: