onsdag 16 februari 2011

Här fann man Lommas äldsta invånare-2500 år gammal!


Alldeles intill motorvägen från Göteborg till Malmö i Lomma kommun, påträffades den välbevarade människoskallen. Ett kranium som numera vilar ut i en monter på Malmö Museum.
Tisdagen den 3 mars 1959 grävdes brofästet över Höje å till den nya motorvägen. I ett torvlager på 1,5 meters djup, fick man plötsligt upp en dödsskalle utan underkäke.
Fyndet polisanmäldes och intendent Lekholm ryckte ut:
TUT-TUT!
Vad var detta?
Mord?
Genast startades, efter dåtida förhållande, en grundlig undersökning.
Snart började 1:ste polisintendent Lekholm ana ugglor i jordlagren. Kraniet hade påträffats i det orörda nedre delen av lager 3 med s k phragmitestorv. Några andra skelettdelar kunde inte intendent Lekholm hitta.

Nu vidtog en form av kriminalteknisk utredning, forensic files modell 1959. Laborator Tage Nilsson och fil lic Björn Berglund från Kvartärgeologiska institutionen i Lund kallades in. Nilsson uppgift blev att syna jordlagren. Berglund gröpte ur kranieinnehållet för pollenanalys. Han fann spår av både bok, alm, lind, hassel m m. Det var helt enkelt en ekblandskog modell 500 f kr födelse. En nog så märklig upptäckt.
Polisintendent Lekholm sammanfattade resultatet i utredningen som Malmö Museum skickat till mig:
”På grund av att inga andra ben av denna forntidsmänniska fanns i närheten, är fyndet i viss mån en mystifikation. Skallen kan givetvis ha svallats till platsen av åvattnet, och vara ett vittnesbörd om en drunkningsolycka, men det kan också vara det enda bevarade spåret av ett brott eller kanske rentav ett människooffer.”
Efter viss vånda, kan tänkas, fastställdes människoskallen vara från bronsålderns slut eller järnålderns början. Den ska då vara ca 2500 år gammal.
I dag 2011 borde man kanske kunna få fram långt mycket mer, om det mystiska fyndet för över 50 år sedan i Lomma. Ett fynd som för övrigt upptäcktes några dagar efter att Sune Larsson från Oxberg vunnit Vasaloppet på tiden 5,13,28.
Andra sidan är det nog jag som är fördärvad, efter att ha sett alldeles för mycket på Forensic files i TV4 Fakta.
Fast. Vem vet?
En gåta kvarstår att lösa.
Man vet inte om det är en man eller kvinna.
FOTNOT: Vinjettbilden är ett montage callreockback.blogspot.com. Däremot är dödsskallen äkta vara, alltså kraniet man grävde upp.

Skicka en kommentar