torsdag 10 september 2015

Här vill Lomma ha en ny Vårdcentral

Lommas Vårdcentral har växt ur sin kostym. När den invigdes för mer än 25 år sedan fanns det ca 13 000 boende i kommunen. I dag är den siffran 23 000 invånare. Det är med andra ord trångt om saligheten i de nuvarande lokalerna. 
”Tanken är att bygga nya lokaler till Vårdcentralen söder om den nuvarande byggnaden. Där finns en byggrätt som kommunen äger. Det möjliggör en byggnation som medger en expansion av deras verksamhet. Vårdcentralens nuvarande lokaler som vi också äger, har vi inte tänkt färdigt kring”, säger alltså kommunalrådet Anders Berngarn till mig. 
Ett klart besked från Lomma kommun om framtida placering. 
Vad säger då Region Skåne som driver Vårdcentralen i dag om kommunens förslag? Och hur ser tidsplanen ut för en nybyggnad? 
Ja, det är frågor som hänger i luften. 
Jag har sökt efter ett svar, men blir ständigt bortdribblad. 
På bilden här nedanför ligger alltså dagens trånga Vårdcentral till höger. Det är till vänster på bilden kommunen vill se en ny Vårdcentral för sjuka Lommabor. Alltså mitt emot den nuvarande. 
Vi får se hur det slutar.
Skicka en kommentar