torsdag 22 december 2011

Lommas kommuntoppar besökte Svarta Malin på Malmö Museum!

Jag har lagt ut närmare 1500 blogginlägg sedan starten sommaren 2008. Det mest spektakulära är utan tvekan forntidsfyndet som grävdes upp i Lomma 1959.
Kraniet har med dåtidens vetenskap fastställts till ca 500 f kr födelse, alltså skarven bronsåldern/järnåldern. Sedan glömdes det bort i en monter på Malmö Museum.
Tills jag kom på besökt tillsammans med mina barnbarn under halloween 2010.
Min nyfikenhet väcktes. En form av journalistiskt arkeologiskt grävande startade.
Länken till hela materialet här nedanför. Ni kan också gå längst upp till höger på bloggsidan och klicka på Svarta Malin.

Tidigt fick jag med Lommas kommunalråd, Anders Berngarn, på forntidsbanan. Han blev betagen av kraniet med arbetsnamnet, Svarta Malin. För en tid sedan tog han med sig creme dela creme, dvs det kommunala stoppskicktet, in till Malmö Museum får en träff med dödsskallen som grävdes upp i Lomma 1959.
Museipedagog, Samuel Thelin, tog emot sällskapet. Han är mycket kunnig. Ni kan se honom på bilden med Svarta Malin här nedanför.

Här följer Anders Berngarns BLOGGRAPPORT:
”De som deltog var alla ordförandena i nämnderna och kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens presidium dessutom då alla förvaltningscheferna och kommundirektören.
Vi var totalt 25 personer. Kraniet var kvar i montern, men guiden medgav att efter dina efterforskningar så var den i fel monter. Guiden beskrev på ett mycket pedagogiskt sätt trakterna kring Lomma ur ett historiskt perspektiv. Alla tyckte det var fantastiskt.”

FOTNOT 1: Malmö Museum har placerat kraniet i en medeltidsmonter, 500 ef kr.
Fotnot 2: Fortfarande väntar vi på att Malmö Museum gör en kol 14-13-metod. Först då vet vi exakt hur gammal Svarta Malin är. Och så hoppas jag att även vännen Flax hänger med i svängarna...

Skicka en kommentar