torsdag 24 september 2015

Sjuklådan räddar Lommas Vårdcentral

Sjuklådan ser inte mycket ut för världen. En liten paviljong kopplad på ena gaveln till Lommas Vårdcentral. Men ack så viktig den är. 
”Ja, utan den hade allt rasat samman. Den är verkligen viktig för vår verksamhet. Problemet är att den saknar både vatten och toalett”, säger Vårdcentralens chef, Sirkku Dahlberg, till mig (lilla bilden). 
Lomma är alltså i skriande behov av en ny Vårdcentral. Dagens anläggning utnyttjas till max.  
Personalen med Sirkku i spetsen, gör en storstilad insats. Jag vet, för jag är varit patient där under alla år som Vårdcentralen funnits på sin nuvarande plats. Jag har alltså följt utvecklingen från småskalighet till storskalighet som dagens lokaler inte alls är anpassade för.
Kommunens befolkning växer, men inte Lomma Vårdcentral. Den har kommit i otakt med tiden.
För att rädda verksamheten sattes alltså den lilla paviljongen upp. Av mig kallad för sjuklåda. 
Frågan är bara när en ny byggnad kan se dagens ljus. 
”Ja, säg det. Det ligger hos helt andra att bestämma”, fortsätter Sirkku Dahlberg. 
Lomma kommun har mark att erbjuda mitt emot dagens överlastade Vårdcentral. Bollen ligger tydligen hos Region Skåne. 
Varför händer inget?
Skicka en kommentar