fredag 18 februari 2011

Björn löste gåtan med människoskallen i Lomma

Här är mannen som löste gåtan med det upphittade kraniet av en människa i Lomma för över 50 år sedan.
I dag är Björn E Berglund 75 år, professor emeritus, internationell auktoritet som vetenskapsman/klimatforskare och ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien.
Den 5 mars 1959 grävdes kraniet upp vid Höje å på Prästbergs gårds ägor i Lomma. Blekingesonen Björn E Berglund är då 23 år gammal och i början på en lysande forskarkarriär på Kvartärgeologiska institutionen i Lund.

Björn E Berglund får sitt livs första, och skulle det visa sig, enda uppdrag av den här typen: att göra en pollenanalys av kranieinnehållet som påträffats i Lomma.
Björn griper tag i uppgiften med ungdomlig entusiasm. Det var bara till att gräva ut innehållet och lägga jord-och lerkakorna under luppen.
Här nedanför kan du se vad han fann:

I mitt eget sökande efter överlevare som var med på den här tiden, hade jag tur. Björn E Berglund är i allra högsta grad verksam. Alla de andra som var med på den här tiden, verkar ha vandrat vidare till de sälla jaktmarkerna.
-Ja, så är det nog. Visst minns jag det här. Även om tiden suddat ut mycket, säger han till mig. Och fortsätter:
-Det var ett mycket ovanlig fynd. Från början trodde man det rörde sig om ett brott. Ja, säker kan ingen vara om det verkligen förhåller sig på det viset. Tyvärr hade vi inte kommit igång med kol 14-metoden ännu.

Björn E Berglunds lyckades spåra ett 20-tal olika pollenarter i kranieinnehållet. Detta i kombination av jordlagren som laborator och Björns chef , Tage Nilsson, genomförde, fastslog man att skallen var från 500 år f kr, alltså i skarven mellan bronsåldern/järnåldern.
Lommas äldsta invånare är alltså 2500 år gammal. Jag bad Björn E Berglund att översätta till svenska vad han fann i dödskallen för över 50 år sedan.
Han var inte nödbädd. Det blev en mäktig bukett. Fast tall-och granfröna flög ner från Småland. De fanns inte i den skånska floran under forntiden, avrundar Berglund det märkliga uppdraget 2011.
Tänk ändå vad mycket spännande det finns i en människas huvud.
Både malört och spenat...
ÖVRIGT: Kungl. Vetenskapsakademien delar ut Nobelprisen i fysik, kemi och Ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Ett speciellt tack till Björn E Berglund som med stor vänlighet ställde upp.
Skicka en kommentar