lördag 24 februari 2018

Breaking News: Trygghet i Sverige-ny stor undersökning

Nu ska tryggheten kartläggas i Sverige. En typisk svensk ordning och reda utredning. Det är BRÅ (Brottsförebyggande rådet) som gett Statistiska centralbyrån uppdraget kartlägga otryggheten och brottsligheten, där du bor. 
Inte mindre än 200 000 svenskar har slumpmässigt valts ut. I dagarna har utskicken börjat med ett omfattande frågeformulär på nätet. 
Även Lommabor ingår bland de 200 000 slumpmässigt utvalda. Det kan komma ge utredningen en viss slagsida. 
Lomma kommun har utsetts till Sveriges tryggaste kommun. Det finns således inte mycket otrygghet och brottslighet att berätta om. Såvida det inte handlar enbart om cykelstölder. Det gör det alltså inte. 
För övrigt är det bra att man gör en sådan här undersökning. Det är naturligtvis också utmärkt att boende i Lomma kommun finns med. Lite ordning och reda måste också till bland all otrygghet och brottslighet. 
Se där-en liten gosig nyhet från en sketen bloggare en solig lördag.

Inga kommentarer: