onsdag 9 mars 2016

BREAKING NEWS. Miljardsatsning förvandlar Lomma Centrum

Just nu arbetar planenheten på Lomma kommun intensivt med att ta fram en detaljplan för stora delar av Lomma centrum. Det brådskar. 
Vårdcentralen har för längre sedan vuxit ur kostymen. Det behövs snabbt byggas en ny och större Vårdcentral. 
Biblioteket som stod färdig för några år sedan blev en succé. För avlasta biblioteket kan det byggas ett kulturhus på Hamntorget. 
Jag har på en höft dragit en röd linje kring det aktuella området som detaljplanen nu knådas fram. 
Viktigt att poängtera. 
Det är min dragning. 
Varken kommunen eller någon annan ligger bakom. 
Ta det för vad det är. (texten fortsätter efter bilden)
Gudarna ska veta att det inte är lätt att få samman en väl fungerande detaljplan. Den kommande detaljplanen för Lomma centrum, kan bli både längre och bredare än min lilla amatörskiss här ovanför. 
Jag har inte heller behövt ta ställning till nya vägar, parkeringsplatser, gång-och cykelbanor m m. 
A. Varvsbron är alldeles för smal i dag. Det behövs en ny cykel-och gångbro. Kopplingen med bron på baksidan av biblioteket är också i dag bedrövlig för gående. Måste åtgärdas på ett eller annat sätt. 
B. En målsättning är att bebyggelsen måste förtätas. I dag är det för mycket stora öppna ytor. Ett sätt är att bygga ett kulturhus på Hamntorget med plats för scen samt andra kulturella ändamål 
C. Ovalen som ingen människa blir riktigt klok på. Påminner om ett tivoli vid rusningstraqfik. En prestigeoval för politikerna. Bör tas bort. 
D. Kommunhuset ska delvis rivas och byggas nytt. 
E. Ny vårdcentral. Men var? Rakt fram eller rakt bak? 
F. Grönyta i dag. Bostadshus med affärer i bottenplanen. Samma med G-H samt I (Konsumbutiken). 
Hur höga ska bostadshusen bli? 
2-3-4-6-plan? 
Tusen frågor.
(texten fortsätter efter bilden)
Ja, som ni själva kan se, är det många frågor som måste få ett svar. En sak är säker. Lommaborna får räkna med en enorm byggröra i framtiden. 
Alla invånare kommer att beröras. Största satsningen någonsin i Lommas historia. Det rör sig utan tvekan om en miljardsatsning.
”Ja, det blir en mycket omfattande plan. Tanken är att både titta på ovalen men också Hamntorget (ev. ytterligare bebyggelse på torget). Det är ju inte skattemedel som ska genomföra dessa åtgärder utan då eventuellt Veidekke (om vi kan komma överens om vad de ska betala för tomterna). Veidekke jobbar inte med planen utan den sköter vi för att vi ska få det som vi vill. När planen är klar sker affärerna med Veidekka för genomförande, säger kommunhövdingen (kommunalrådet), Anders Berngarn till mig som den mussla, han aldrig brukar vara.. 
Ärendet är nämligen långt ifrån offentligt. 
Fast en praktfull nyhet är det trots allt.
Skicka en kommentar