onsdag 5 april 2017

Bloggen avslöjar: Mannen som bygger en muslimsk koncern i landet

Det här är Bashir Aman Ali. 
Han är född i Ogadenprovinsen, som är en del av Etiopien, men växte upp i Somalia. Far och farfar var nomader och familjens tillgångar räknades i kameler. Det var ett fritt liv på savannen, med en stor himmel ovanför. 
Jag citerar DN som skriver om honom 2012. 
Det är en artikel som handlar om Bashir Aman Ali och hans muslimska tro som helt styrs av Koranen. Vad DN missar är att mannen som vänder sig mot Mecka fem gånger om dagen, bygger upp en hel koncern i Sverige. 
En nyckelperson som håller de muslimska friskolorna i landet i religionens tukt och förmaning. Ta Al-Azharskolan i Vällingby som Kalla Fakta i går avslöjade delade upp pojkar och flickor: helt enligt Koranen, men helt mot svenska myndigheters regler. 
De muslimska friskolorna i landet får statliga medel. Ingår i Al-Azhar stiftelsen som försvårar insynen.  Stiftelsen har en förmögenhet på över 35 miljoner kronor. Någon styrelse finns inte.
Jag plockar fram stiftelsens verksamhetsberättelse: 
Stiftelsens ändamål är att främja, bevara, skydda och förstärka muslimska barn i identitet, att bevara det arabiska språket, som det främsta medlet att vårda och upprätthålla muslimernas religiösa, kulturella och sociala enhet, samt att upprätthålla idrottsliga verksamhet. Stiftelsens verksamhet skall bedrivas på det sätt som förenligt med den heliga Koranen och de lagar som tillämpas i Sverige. Al-Azhar Förskolan, Skolan, Fritidshem. I syftet att meddela undervisning åt förskolebarn, barn i skolpliktig ålder samt åt äldre ungdom. Verksamheten skall bedrivas i samarbete med skolstyrelsen och socialförvaltning på den kommun där verksamhet bedrivs, och följa deras planer, med hänsyn tagen till islamiska principer och i Sverige tillämpade pedagogiska principer. Verksamheten skall rikta sig till alla intresserade. 
Har Stefan Löfven läst detta? 
I går blev landets statsminister upprörd över Kalla Faktas avslöjande. 
Bashir Aman Ali, 49 år, kom till Sverige för 25 år sedan. Han är verkligen en flykting som lyckats i sitt nya hemland. 
Nu rider han vidare med Koranen som sadel. 
Jag hittar 19 bolagsengagemang. 
Varför har inga journalister grävt i detta? 
Hallå Uppdrag Granskning!
Skicka en kommentar