tisdag 23 augusti 2016

Bloggen avslöjar: Ombyggnaden som berör alla Lommabor

Om Lommaborna är trötta efter 12 års byggröra, är det inget mot vad som komma skall: den planerade ombyggnaden av centrum till Oscars bro. 
Vid första anblicken kanske det inte ser så märkvärdigt ut. Tränger man in i planerna för kommunens framtida ombyggnad, blir det en helt annan sak. Alla Lommabor kommer att drabbas på ett eller annat vis. 
 Kommunhövdingen, Anders Berngarn, säger till mig: 
”Vi jobbar just nu mycket intensivt för att bestämma omfattning av bebyggelse och utseendemässigt hur området ska gestalta sig i detaljplanen. Sedan förhandling med Veidekke och om vi kommer överens startar detaljplaneringsarbetet. Med risk för överklagande får vi nog räkna med första spadtaget om tidigast två år.” 
Jag har nu lyckats rycka loss Veidekkes fem planförslag. Det är inte helt lätt att knäcka denna nöt för en lekman. Det handlar trots allt om nästan en miljardsatsning. Det är mycket att ta hänsyn till: Lommastråket måste tätas, nya affärer, bostäder, kulturhus, parkeringsplatser, gångstråk anläggas, vägar stängas och tusen saker till. 
Risken är att flera hundra personer som bor utefter Höjeågatan i hamnen blir instängda. Inte helt, men nästan. 
De kan i framtiden komma att få ta en vid sväng kring hela Lomma för att nå ut till motorvägen eller köra till Lund. 
För mig-en lekman-tornar problemen upp sig. Så här ser i alla fall det norska bygg-och fastighetsföretaget Veidekkes fem förslag för ombyggnaden av Lomma ut. 
Jag ber om att få återkomma i ärendet. 
Då med en nötknäppare.
Skicka en kommentar