tisdag 1 december 2015

Bloggen avslöjar: 217 flyktingar till Lomma kommun 2016.

I dagarna har Lomma kommun fått reda på tilldelning av flyktingar till kommunen nästa år, alltså 2016. 
”Ja, vi får trolla med knäna”, erkänner Anders Berngarn (m), ett luttrad kommunalråd och fortsätter: 
”Vår påtvingade tilldelning för nästa år 2016 blev 120 ensamkommande flyktingbarn och 97 flyktingar,” bekräftar han vidare för mig. 
Vi går direkt till det stora problemet. 
Var skall alla dessa 217 flyktingar bo i kommunen? 
Här kommer svaret: 
”Det innebär att vi arbetar på minst tre olika lösningar: inköp av fastigheter, hyra modulhus, privata entreprenörer och naturligtvis privata familjehem," säger han vidare till mig. 
Och fotsätter. 
”Vi har olika lösningar på fastigheter och moduler, men vi har sekretessbelagt det, då denna typen av lösningar har en tendens att råka ut för eldsvådor." 
I förhandlingarna menar man att kommunen har en befolkningstillökning i samband med den pågående utbyggnaden. 
”Därför ville vi ha en lägre kvot, men det fick vi inget gehör för.” 
Det finns ett annat stort problem som den här flyktingvågen för med sig: 
skolan. 
Kommer dagens skolor i kommunen att räcka till? 
Nyligen sökte man lärare med kunskaper i persiska och arabiska. 
”Lomma har ett starkt varumärke. Personalrekryteringen har inte varit något problem," slutar en svettig kommunhövding, Anders Berngarn. 
En sak står klar. 
Om kommunen kunnat trolla, hade saken varit mycket enklare. Trist att Hector El Neco (1900-1965) från Malmö, inte lever längre. 
Hector El Neco var på sin tid en formidabel trollkonstnär. 
Han om någon, kunde trolla fram kaniner ur hatten.
Skicka en kommentar