lördag 17 oktober 2015

Från dyster till glad lax

Min son Johan efterlyste i stället en muntergök. 
Varför inte också en glad lax? 
Nu blev jag plötsligt inte så dyster längre. 
Tack Johan.
Skicka en kommentar