torsdag 8 oktober 2015

Hjälp Lomma kommun kartlägga farliga platser

I dag smög Lomma kommun i all tysthet ut ett rop på hjälp på sin hemsida. Man vill helt enkelt har tips på platser i kommunen som upplevs som otrygga eller osäkra. 
Det är gatu-och parkenheten som satsar på en tryggare utemiljö. Ett led i det arbetet är att kartlägga offentliga platser: parker, lekplatser, gång- och cykelvägar samt tunnlar som upplevs som otrygga. 
Det är ett alldeles utmärkt initiativ. 
Därför uppmanar man nu det boende i kommunen som har tips att komma med kontakta Kontaktcenter, 040-641 10 00 eller maila info@lomma.se
Skicka en kommentar