torsdag 17 september 2015

Det är något sjukt med sjukvården i Lomma

I förra veckan skrev jag om platsen för den nya Vårdcentralen i Lomma. Exakt så här sa kommunalrådet, Anders Berngarn, till mig: 
”Tanken är att bygga nya lokaler till Vårdcentralen söder om den nuvarande byggnaden. Där finns en byggrätt som kommunen äger. 
Det möjliggör en byggnation som medger en expansion av deras verksamhet.” 
Det där lät naturligtvis väldigt bra på alla sätt och vis. 
Vad Region Skåne ansåg om lösningen gick inte att få fram. 
Förrän nu. 
Regionens pressekreterare, Jimmy Gottfridsson, har på mitt uppdrag grävt i något som kan visa sig vara en sjuklig sörja. 
Det här är svaret från ansvariga inom SUS: 
”När det gäller lokaler i Lomma så har vi inte fått något besked från kommunen, att man tagit beslut gällande tomten mitt emot dagens vårdcentral. 
Det har varit uppe idé/dialog kring Familjecentral, men vidare diskussion och intresse har inte visats från kommunen.” 
Tack för hjälpen, Jimmy Gottfridsson. 
Här uppstår plötsligt ett problem. 
Anders Berngarn säger si och ansvariga inom Skånes Universitetssjukhus (SUS) säger så. En sak är i alla fall klart. 
Lomma behöver en ny vårdcentral. Taket på den gamla håller på att sprängas med snart 10 000 patienter. 
Jag tror jag behöver snyta mig.
Skicka en kommentar