onsdag 12 augusti 2015

Lomma gästgivaregård brann ner till grunden

Jag är gäst på Brösarps klassiska gästgiveri. Bläddrar förstrött i en bok om skånska gästgivaregårdar. Till min häpnad upptäcker jag, att den 12 augusti 1904 brann Lommas gästgiveri vid Brohus ner till grunden. På dagen som i dag. Märkligt sammanträffande.
Elden tog tag i halmtaket, sedan ajöss med mat-och sprittemplet. Den ende som kunde tänkas hurra var fabrikören RF Berg (1846-1907)-se lilla bilden. 
RF Berg var chef över väldigt mycket i både Malmö, Limhamn och Lomma, bl.a. grundade han Skånska Cementgjuteriet i Limhamn/Lomma. Bolaget ägde marken med gästgiveriet. 
Storpampen Berg som var hängiven nykterist, ordförande för söndagsskolan mfl kyrkliga samfund, såg helst att Lomma gästis försvann från jordens yta.
Den 12 augusti 1904 var gästgivare Nilsson bortrest. Då brann hela härligheten ner till grunden. Aska var det enda som fanns kvar av Nilssons gästgiveri i Lomma. 
Orsaken till branden utreddes aldrig fullt ut. Det fanns starka intressen, att den nedbrunna byggnaden fick vila i frid.
Lommaborna ville genast bygga upp sin omtyckta gästgivaregård. 
”Nix”, svarade RF Berg och skrockade förtjust. 
En brand är en brand. Bort med satans boning, sa han inte, men jag kan mycket väl tyda Bergs tankar 111 år senare. 
Här ovanför-bilden-en olja på duk av Lomma gästgivaregård, gjord av CL Bille 1861. Finns i dag på Malmö Museum. 
Undertill dagens byggnad på platsen. En förskola med avdelningar som Ananasen, Kiwin, Melonen och Papayan. 
RF Bergs spritfria andedräkt vilar fortfarande 111 år senare över platsen. 
Butelj, får man väl säga då.
FOTNOT. Kvinnan som blåser eld över Lommas Gästgivaregård är mitt eget montage. Illustration.
Skicka en kommentar