fredag 8 maj 2015

Lommas Pepparholmen ska inventeras

Lommas egen Pepparholmen-vid röda pilen-kommer att inventeras. 
Den nyheten kan Bloggen avslöja i dag. 
När det blir av vet däremot ingen. 
Kommunens miljöstrateg, Helena Björn, har fullt upp. På agendan står inrättande av inte mindre än 11 naturreservat i kommunen. 
”Jag återkommer gärna när det finns mer tid. Jag anser fortfarande att det är en intressant företeelse”, säger Helena Björn till mig. 
Gröna Ön ”upptäcktes” mest av en slump 2008. Alla såg den framför sina ögon, men ingen visste varför eller om den hade något namn. 
Det hade den inte. Ön var namnlös-scrolla en bit ner på bloggen.
Den här lilla ön schaktades upp när de konstgjorda dammarna anlades i slutet av 1980-talet. Sedan dess har flora och fauna i likhet med Pepparholmen som endast är 15 år gammal, fått frodas helt fritt under 28 år på Lommas egen Pepparholmen. 
”Ön ska fortsatt få frodas och kommer inte att skövlas på något sätt. I avvaktande på en inventering ska ön fortsatt vara orörd. ”, säger Lommas nuvarande kommunhövding, Anders Berngarn, till mig. 
Orörd lika med jungfrulig. 
Tack för det.
Skicka en kommentar