onsdag 30 april 2014

Anonyma Lommabor vårdar Birgits Hage med kärlek

Det började för en hel del år sedan. 
Plötsligt en vårdag började det spira av livets alla vackraste blomster bland buskarna på andra sidan dammarna vid Lomma Centrum. Det här pågick år ut och år in. 
Någon odlade sin egen lilla blommiga hage, till oss andras stora förtjusning. 
Fast en annan dag gick Birgit till de sälla jaktmarkerna. Bara så där. Tyst och stilla slocknade ett rikt liv mitt i blomsterprakten som varje år lindar in Sverige. 
Framtida vårar och somrar i buskens glänta riskerade därmed bli tom på lust och fägring stor. Men ack nejdå, anonyma Lommabor fångade snart upp Birgits Hage. 
I dag blommar åter gullvivor, viol, tusensköna och många andra sköna blomster i hagen. Birgit ler förnöjt i sin himmel. 
Bättre än så här kan inte en Valborgs-hälsning bli.
Välkommen du vår! 
Skicka en kommentar