tisdag 25 mars 2014

Lommatak av eternit-ett dystert minne blott

Här rivs odjuret bort från takåsarna på Brohus i Lomma. Asbestcementskivorna också kallad kexet. 
”Förutom risken att sprida asbesthaltigt damm är risken stor att trampa genom eternitskivorna som har en låg bärighet och som med åren har blivit sprödare av vädrets påverkan,” skriver Arbetsmiljöverket på sin hemsida. 
I framtiden är det meningen att skönheten ska träda fram. Därav liknelsen med Disneys berömda film.
Alldeles intill byggnaderna som nu ska renoveras, kan vi se resultatet. 
Villa Solsken. 
Skönheten finns så att säga redan på plats. 
Ägaren till det aktuella Brohusområdet, Robert Hall, fick Lomma kommuns pris för god byggnadskultur 2013. Själv bor han i solskenet, om uttrycket tillåts. 
För framtiden smider Robert spännande planer för Brohus. Hela anläggningen ska ryckas upp. Saneringen av det s k kexet, är bara början. 
Odjuret ska plockas bort. Bit för bit. 
Det planeras Café, Bed & Breakfast, studentboende m m. Lommaborna kan se fram mot en spännande f ramtid. 
Skönheten blir en pärla med ljuskraft från Villa Solsken. Redan i dag har för övrigt, den första båten lagt till vid den nybyggda kajen vid Solskensparken. 
Myran, heter båten. 
Om du undrar.
Skicka en kommentar