fredag 10 januari 2014

Lomma garanterar min ålderdom i en broschyr

I dag släppte Lomma kommun en liten broschyr med det ståtliga namnet, "Värdighetsgarantier avseende äldreomsorgen". 
Eftersom jag har fyllt 67 år, är jag numera fullvärdig medlem som ett framtida vårdkrävande paket. Den dagen kan komma snabbare än vad socialnämnden räknat med. 
Därför läste jag kommunens garantier för min kommande åldringsvård med stort intresse. 
(1) Mina anhöriga ska få tydlig information och inflytande. 
(2) Jag ska få goda måltider i en rofylld miljö, samt (3), meningsfullt innehåll i vardagen. 
Det slår mig plötsligt. 
Jag sitter här med dumstruten på. Förstå mig rätt. Jag trodde i min enfald, att det fungerade så här långt före den här tjänstemannabroschyren om värdighetsgarantier. 
Man måste alltså fästa omsorgen om äldrevården på ett papper. En garant för en trygg omvårdnad som är en självklarhet, för oss alla som blir äldre. 
Jag måste ha missuppfattat något här. 
Andra sidan fick jag i dag med posten erbjudande om ett naturmedel som hjälper mot prostatabesvär.
I går ett erbjudande om ett laxeringsmedel.
Det hörs en lätt utandning från Rockbäck med struten på knoppen.
Skicka en kommentar