måndag 30 december 2013

Löpraket om förbud i Lomma kommun!

Lomma kommun har gått ut på sin hemsida om förbud att skjuta av raketer: 
"Inom 100 meter från kvarteren där vårdboenden och trygghetsbostäder är belägna gäller förbudet under hela året, alltså även mellan kl. 18.00 den 31 december och kl. 02.00 den 1 januari". 
Det gäller följande platser, angående vård- och trygghetsboenden: 
Havsblick, Centrumgatan 4 i Lomma, Strandängsgatan 2 i Lomma, Vega, Vegagatan i Lomma samt Jonasgården, Hans Jonas väg 7-9 i Bjärred. 
Den som bryter mot 100-metersregeln kan dömas till böter. 
Översta bilden här nedanför Jonasgården i Bjärred samt den undre bilden, de aktuella platserna inringade i Lomma. 
Det är jag som gjort inringningen. Ungefär 100 meter är ringarna från de aktuella platserna. Kan det göras tydligare?
För övrigt önskar jag alla läsare ett gott slut och ett bra 2014!
Skicka en kommentar