onsdag 26 juni 2013

Anna knäckte gåtan-fick liv i gravstenen!

Det är här Anna. Hon är arkivarie och pysslar om Lomma kommuns spännande arkiv. 
Anna är som ni ser glad i dag. Det är jag också. Övermåttan glad. 
För några dagar sedan efterlyste jag på bloggen uppgifter om sjuksköterskan Sofia Olsson som avled i december 1934. 
Det märkliga med Sofias död, är att Lomma kommun tackar henne för ett uppoffrande och plikttroget arbete. På gravstenen! 
Snacka om Lomma egen Florence Nightingale. Ovanlig vördnad från en kommun. 
För att få riktig fräs på spårningen av denna märkliga kvinnas livsöde, kopplade jag in Anna på kommunens arkiv. Det visar sig nämligen att Sofia Olssons historia är helt oskriven. Tills nu och bara här på bloggen.
 
Snart hade Anna grävt fram både det ena och det andra. 
Man kan säga att Sofia Olssons gravsten började tala till oss. 
Här ovanför kan ni läsa om Sofias lön i augusti 1918. Hon tjänade 150 riksdaler i månaden. I dagens penningvärde blir det 2857 kronor. 
Jämförelsevis kan nämnas att en kvinnlig kontorsarbetare, vanligt jobb på den tiden, tjänade 182 kr i månaden. 
Det var alltså inte så fett redan då, att hjälpa sjuka människor.
 
Till slut så hittade Anna i kommunalnämndens handlingar från 1934 och 1935, beviset för att Sjuksköterskan Anna Olsson testamenterade hela sin kvarlåtenskap till Lomma kommun. Förvaltas av fattigvårdsstyrelsen. 
Kommunen lät sälja hennes fastighet och lösöret på en offentlig auktion i gymnastiksalen i Vinstorps västra skola, lördagen den 22 juni kl 2 em, som det står skrivit. Året är 1935. 
I samma skola har för övrigt mina barn lärt sig läsa och skriva. 
I röda rappet knäckte Anna också:
”Sofia Olssons pensionsfond, som den 1/1 1935 utgör Kr. 12550,45 å särskild sparkassebok innestående i Lomma sparbank bibehåller under namn av Lomma Kommuns Pensionsfond." Det vill säga 370 161 kronor i dagens penningvärde. Sjuksköterskan Sofia Olsson var alltså med dåtidens mått mätt en rik person. 
Spännande fortsättning följer. 
Heja Anna!
 
Skicka en kommentar