onsdag 19 juni 2013

Anders Borgs midsommarfirande-en mardröm

Midsommar kan firas på olika sätt. Är man då landets finansminister, kan man glömma små grodorna, matjes, nubbe och jordgubbar. Och majstången. 
Ekofinrådets möte den 21 juni (midsommarafton), går inte av för hackor. Eller vad säg om följande lite plock i dagordning: 
Bidrag till Europeiska rådets möte 27-28 juni 2013 - Europeiska terminen 2013.
Genomförande av stabilitets- och tillväxtpakten. Rapport från kommissionen och EIB till Europeiska rådet (ev.). Finansiellt stöd till Irland och Portugal (ev.). Medelfristiga budgetmål och operationalisering av investeringsklausulen i stabilitets- och tillväxtpakten. ECB/kommissionens konvergensrapporter och utvidgning av euroområdet. Uppföljning av Europeiska rådet i maj - klimat/energifrågor (ev.). Uppförandekoden (företagsbeskattning) (ev.). Ekofinrådets rapport om skattefrågor till Europeiska rådet (ev.). Finansministrarnas rapport om skattefrågor inom ramen för europluspakten Mervärdesskattebedrägeri: Mekanism för snabba insatser - Förfarande för omvänd betalningsskyldighet (ev.). Automatiskt informationsutbyte på skatteområdet (ev.). Förslag till EU:s årsbudget för 2014 (ev.). Reviderade regler för finansiella instrument (MiFID/MiFIR). Återhämtning och rekonstruktion av banker (BRRD). Övriga frågor - Information från ordförandeskapet.
Allt hämtat från Regeringens hemsida.
Trevlig midsommar, Anders Borg.
 
Skicka en kommentar