lördag 5 januari 2013

Bloggen avslöjar: Lomma kommun höjer skatten?

Regeringen lägger inom kort fram en proposition om skatteutjämningssystemet. Det har finansmarknadsminister Peter Norman (m), redan flaggat för i ett interpellationssvar i riksdagen före julhelgen. 
För att tala klarspråk, innebär det att landets rika kommunerna, typ Lomma, Vellinge, Danderyd mfl, ska ge av sitt överflöd till de fattiga, typ Laxå, Bjurholm, Ragunda mfl kommuner med ansträngd ekonomi. En Karl-Bertil Jonsson-variant, när tomten gått i ide. 
Vad innebära det för Lomma kommun? Jag ställde en rak fråga till kommunalrådet, Anders Berngarn (m). 
Här är hans svar:
”Det blir besvärligt med det nya utjämningssystemet. Ryktet säger att vi kommer att få en period mellan 5-7 år för att kunna ställa om. Som vi har räknat nu, ser det ut att bli 19 miljoner och får vi sex år skulle detta innebära drygt tre miljoner om året i ökade kostnader. 
Vi har ännu inte funderat färdigt hur vi ska möta detta, men jag utesluter inte en mindre skattehöjning. Det är viktigt att vi håller kvar vår höga kvalitet i våra verksamheter”. 
Klart besked från Anders Berngarn, så Karl-Bertil Jonsson får imma på glasen. 
Lomma kommun är i stort sett ett välskött pastorat, men står inför stora kostnader i framtiden. Ombyggnaden av centralorten Lomma och den planerade satsningen på Bjärred, medför kostnadsökningar i form av social service, skolor, underhåll av fastigheter, gator och mycket annat. 
Det finns alltså inte något överflöd att dela med sig av. Ladorna är tomma. Därför blir en skatteutjämningen på ca 19 miljoner en extra tung börda för kommunen att bära. 
För att klara av detta i framtiden, utesluter alltså inte Anders Berngarn en mindre skattehöjning för de boende i Lomma kommun. 
Med andra ord. 
Vi som bor i Lomma kommun, får alltså betala för att andra kommuner i landet inte kan sköta sin ekonomi. 
Om man skulle ta sig lite överbliven julmumma. För det är ingen saga ni just har läst.
Skicka en kommentar