onsdag 26 december 2012

Dopingklassat preparat stoppar Marit Björgen från ”Tour de Ski”!

Här har ni läkemedlet Emconcor som stoppar den norska värdstjärnan från att tävla efter hon fått hjärtflimmer. Jag är så säker på min sak att jag inte ens satt ett frågetecken i rubriken. Nej, ingen har bekräftat det för mig. Låt mig i stället förklara; 
Jag har under de senaste åtta åren otaliga gånger drabbats av hjärtflimmer. Ofta har det blivit ambulans till akuten. Jag har också tagit mig dit för egen maskin. När det gäller hjärtat blir det gräddfil rakt in i det allra heligaste. Rätt omgående får man en rejäl dos av Emconcor (betablockerare) i sprutform. Vad jag förstår, får alla det. Det är här som Marit Björgens problem förstärks. Emconcor finns nämligen med på WADA:s dopinglista. 
Med andra ord. Om den norska skiddrottningen skulle ställa upp i ”Tour de Ski” den 29 december, riskerar hon åka fast för doping. Alltså måste hon avstå från att tävla tills medlet gått ur kroppen. Av förklarliga skäl vill man inte ta några risker. Om inte sprutan med Emconcor hjälper mot hjärtflimret finns det ytterligare en väg att gå. 
Kommer man in inom 48 timmar kan man bli elkonverterad på direkten. Du sövs och får några hundra volt i kroppen, så att hjärtat tickar rätt igen. Bilden här nedanför är från ett sådant tillfälle. Den lilla bilden med sprutor och annat hör också dit. 
Det är jag som ligger på britsen och får mig en omgång. Marit Björgen kom in inom 48 timmar. Blev hon t o m eldkonverterad? Inget är omöjligt. Faktiskt.
Skicka en kommentar