tisdag 21 augusti 2012

Bloggen avslöjar: Lomma kommun sparkar ut Carema!

Lomma kommun har beslutat sig för att teckna avtal med Förenade Care AB från och med den 1 mars 2013. Det danskägda företaget blir alltså i framtiden en ny leverantör för vård och omsorg i Lomma kommun. "Upphandlingen avser all hemtjänst, särskilt boende samt servicetjänster såsom inköp, tvätt och städning", skriver kommunen på sin hemsida i dag. Ut åker alltså det omtvistade vårdbolaget Carema. De medarbetare som idag är anställda inom de berörda verksamheterna kommer att erbjudas anställning hos Förenade Care AB. Man vill helt enkelt erbjuda en så smidig övergång som möjligt. Förende Care ingår i Forenede Koncernen som är ett danskt familjeföretag och ett av de största i branschen i Skandinavien. Riskkapitalbolagens tid i Lomma är tydligen förbi.
Skicka en kommentar