fredag 6 juli 2012

LOMMANEWS: Dieselutsläpp i Lomma hamn!

Räddningstjänsten fick larmet straxt före klockan 18.00 på fredagskvällen. En privatperson anmälde att det stank diesel i Höje å, en bit från Lommabuktens Seglarklubbs klubbstuga. Det rör sig med största sannolikhet om en båt som läcker diesel, men frågan är vilken båt det är av alla de som ligger vid den aktuella långa bryggan. Dieseldoften är väldigt stark. Det kunde jag själv konstatera. Förmodligen rör det sig om ett mindre läckage från en av fritidsbåtarna, men är allvarligt nog.
Skicka en kommentar