måndag 2 juli 2012

Efter spelskandalen: Hemköp i Lomma får nya ägare!

Hemköps kommunikationschef på central nivå, Maria Nobel (lilla bilden), bekräftar förändringen för mig: "Vi kommer att ta över Hemköpsbutiken i Lomma from den 1 augusti. Mikael Bergquist AB och Hemköpskedjan AB har genom en gemensam överenskommelse kommit överens om att Hemköpskedjan tar över verksamheten per den 1 augusti. Medarbetarna är informerade och detta är idag officiellt". Detta kan innebära att personalen förmodligen kommer att sägas upp, för att sedan kunna söka om sina tidigare tjänster. I praktiken innebär det alltså inga större förändringar för de anställda. De nya ägarna kommer nu att sätta full fart med ombyggnaden av butiken. För att sedan åter söka tillstånd för spel med både ATG och Svenska Spel. Och det är bråttom. När du den tidigare ägaren förlorade spelet pga avtalsbrottet kreditspel, blev man på central nivå tvingade till denna drastiska åtgärd. Hemköpskedjan ingår i Axfood-koncernen och har 183 butiker varav 62 är egenägda som i fallet med butiken i Lomma. Vad vi nu bevittnar är en total kollaps av det tidigare ägarförhållandet. Hemköpskedjan AB har tvingats köpa ut Mikael Bergguist AB, för att åter skapa förtroende för sin butik i Lomma.
Skicka en kommentar