onsdag 18 april 2012

Rekordbygge i Lomma hamn!

Titta på den här stapeln som jag lagt in i bilden. Vi kan konstatera, att om något år skjuter bostadsbyggandet i Lomma hamn i höjden. Det slår alla tänkbara rekord. Den röda stapeln som knappt syns, är bostadsbyggandet för Bjärred. Trodde du det sjöng på sista versen med tunga transporter, byggkranar och andra väldiga maskiner i Lomma hamn? Glöm det. Nu blir det värre än någonsin. Och då har vi Lommabor ändå varit med i byggsvängen de senaste sju åren. Nu fördubblas nästan byggtakten i hamnen. Kommunens bostads-och markförsörjningsprogram som nu lagts fram, visar nämligen på ett rekordbyggande de närmaste 3-4 åren.
Bara dessa tre ovanstående områden ger 915 nya bostäder. I dag är det tomt, så när på diverse jordhögar, rörstumpar och byggrester. Om några år kommer det att se helt annorlunda ut med nya spännande bostäder samt ett rikt folkliv. När projektet Lomma hamn står färdigt, en bit in på 2020-talet, ska det ha byggts 1500 bostäder i hamnen. Pust, säger jag som följt hela processen från ax till limpa, så här långt, vill säga. Och du. Den 3 maj slår McDonalds upp portarna i Lomma. Så här ser det ut i dag. Jag har tjuvkikat.
Skicka en kommentar