måndag 9 april 2012

Lomma: Motorsågskonst v/s Kyrkomålningar


Det var glest med Lommabor i kyrkbänkarna i dag. Vi var 25 förtappade själar, varav ca hälften tog nattvarden och fick syndernas förlåtelse. Vi andra får fortsätta kånka omkring på våra synder. Nej, någon påskvandring var det alltså inte annandag påsk till Lomma kyrka. Kopplingen saknades. Annars har, Lomma Event, med sin Påskvandring, kört ut ett ambitiöst program.

Det har varit collagemålning, levande statyer, ägglekar, poesivandring, blomstergalleri, ung konst m m i en aldrig sinande ström av spännande uppslag. Tyvärr missade man helt Lommas mäktigaste konst. De kyrkomålade fönstren bakom altaret. Målade av Per Hollbeck 1576. Antikrundan hade gått i spinn. Jag satt i min stillhet på den hårda kyrkbänken och beundrade konstverken. Andra sidan bjöd Påskvandringen däremot på motorsågskonst av Daniel Andersson (nej, inte fotbollsspelaren). Det är faktiskt klart häftigare. Erkännes. Kyrkan har, ett och annat, att lära av Lomma Event. Bäst gillar jag tegelstenarna. Bra sågat. FOTNOT: Bilderna, förutom påskliljan, har jag lånat av Lomma Event.

Skicka en kommentar