fredag 16 mars 2012

LOMMANEWS: Jättebygget i gång. Vinpavorna dansar rock`n`roll!

Systembolaget i Lomma är närmsta granne till storbygget av Lommas nya centrum. I går när den väldiga maskinen börjat hamra ner massiva järnbalkar (sponta) i jordskorpan, blev effekten något oväntat. Skakningar, Gott Folk,som kunde väcka de döda.
Ut rusade personalen på Systembolaget (en liten fågel viskade i mitt öra).
-Stopp i Herrens namn. Flarrorna är på väg lämna våra hyllor.
Vin-och brännvinskris i Lomma?
Goda råd äro dyra, men i detta fallet blir det till goda droppar äro dyra.
Jag fick rycka ut i dag för att kolla in krishärden.
Faktum är att balkarna smektes ner i jordskorpan. Dunket blev för
mycket för brännvinet.
Jag knallade in på Systembolaget. Allt såg fridsamt ut. Jag hörde tydligt hur rödtjutet, Pulpit Rock, klirrade sitt vinspel som om det rockade loss i hyllan.
Problem?
-Nja, sa personalen och såg snopen ut.
-Du tog väl ingen bild?
-Nej, sa jag.
Och tog en bild.
Pulpit Rock, namnet för dagen i Lomma. Serveras till fläsk-och lammkött.

Skicka en kommentar