söndag 20 november 2011

Kaskad med namnförslag på Lommakanalen

Det var i torsdags som jag här på bloggen, efterlyste namnförslag på kanalen som ska anläggas in mellan nybyggena från Höje å i Lomma hamn.
-Nej, kanalen är namnlös. Det finns inget namn alls på den, sa Ingemar Nilsson, gatuchefen i Lomma kommun till mig.
Jag föreslog att mina bloggläsare kunde få komma in med namnförslag. Helt enkelt döpa kanalen
-Ja, gör det, så får vi se hur det går, svarade Nilsson, inte allt för övertygande.
Nu vet vi hur det gått. En kaskad med god namn har mailats in till mig.

Bo-Göran var först ut. Han kom med en hel radda förslag:
Kajkanalen, JMkanalen, Öresundskanalen, Örestadkanalen, Callekanalen
Skrattmåskanalen (Lommas kommunfågel) samt Lommakanalen.
Karin: Lomma kanal, Rockbäcks kanal. Det vore väl kul för dig att få en vattenkanal uppkallad efter dig. Du har ju redan en kanal till oss Lommabor via din blogg.
Camilla knyter kanalen till Eternitfabriken: Eternitkanalen, Evighetskanalen, Eskil Anderssons kanal (f d eternitarbetare). Lägger sin röst på Eskil.
Peter X: Lommaström
Torbjörn: Sidanå, Intesten
Jan: Kaptensbron
Pelle: Canal DEMEDI
Och så har vi då Peter A med: Arvid Posses kanal
Peter skriver:
”Arvid Posse, även kallad kungen av Skåne, var styrelseordförande vid bildandet av Skånska Cementaktiebolaget 1871, som inledde den industriella epoken i Lomma med anläggande av Cementfabriken här”.
Jag kan också lägga till att hamnchefens båt heter just Arvid Posse.
Just när bokstäverna slutfört Posse, begär Tommy i Lomma Museiförening rättning i ledet:
"Kanalen ska heta Kockums kanal.
Det var Frans Henrik Kockum som inledde industriepoken i Lomma med sitt tegelbruk 1858 och senare Sveriges första Cementfabrik".

Men det är inte slut med detta. Gnid geniknölarna och kom in med fler förslag. Maila till mig: callerockback@rocketmail.com
Alla förslag skickar jag över till kommunens gatuchef, Ingemar Nilsson.
Stå på!
FOTNOT: Vissa föreslår mitt namn. Rätt kul i och för sig, men jag har redan en hambo uppkallad efter mig, ”Rockbäcken”. Det får räcka.

Skicka en kommentar