måndag 21 februari 2011

Både glädje och sorg-så gick det sedan


Linda i Lomma är gladare i dag än vanligt. För en tid sedan skrev om Linda. Hon ville efter sin lungtransplantation återvända till sin gamla arbetsplats psykavdelningen på Malmös slutna fängelse.
Hennes transplantationsläkare i Lund var inte direkt glada över det. Arbetet som sjuksköterska på Malmös slutna fängelse, psykavdelning, ansågs för riskfyllt.
Läkarna inspekterade arbetsmiljön.
-Det blev klartecken. Jag får börja arbeta 50 procent på anstalten igen. Visst är jag glad över beskedet, säger hon till mig.
Grattis Linda, säger jag.

Mindre glad är Tony. Det var hans fiskebåt som sprängdes i Lomma hamn. Polisen misstänker mordbrand och utreder. Det värsta tänkbara har nu inträffat. Fiskeskutan är skrot. Den gick inte att rädda. Kaputt. Slut.
-Verkligen trist. Jag får nu köpa en ny fiskebåt. I alla fall en bättre begagnad. Det är inget roligt alls, säger han till mig.
Förbannat trist, Tony, säger jag. Men Tony är som Linda. Ni vet det där med kattens alla liv. Det är alltid värdefullt att ha fler liv än kissen.

På Lomma kommuns hemsida skriver man i dag:
”Statistiska Centralbyrån har nu presenterat de definitiva befolkningssiffrorna för år 2010. Antalet invånare i Lomma kommun uppgick till 21 559 vid det senaste årsskiftet. Detta innebär en befolkningsökning med 494 personer. Lomma är därmed den 3:e snabbast växande kommunen i landet. Sett över en 5-års period är Lomma den kommun som har vuxit allra mest relativt sett.”
Efter ett sådant trevligt besked, är det på sin plats med en liten hälsning från Maria Montazami:

Skicka en kommentar