torsdag 9 september 2010

SUPERMAX! Lösningen på äldreomsorgen?

Onsdagens Uppdrag Granskning gjorde mig upprörd. Hur är de ansvariga politikerna funtade, när man lämnar svårt dementa åldringar åt sitt öde nattetid?
Det finns alltså ingen personal på plats. Gamlingarn
a får pissa och skita på golvet. Sparnit, kallas det för.
Socialdemokraterna i Piteå bygger
i full fart in sina åldringar i s k SUPERMAX, ett amerikansk fängelsesystem som begraver fångarna levande. Lås och larm och helvete.
Jag sätter ner foten så korsbandet ryker.
I Lomma går det en knivskarp politisk linje mellan moderaterna och socialdemokraterna.
Den borgerliga makten sålde ut hemtjänsten till det privata vårdbolaget Carema. Nu kämpar sossarna för en återgång till den kommunala verksamheten.
Äldreboendena drivs däremot fortsättning
svis av kommunen.
Frågan som gäller är:
Vilket funkar bäst för den som blir gammal och behöver hjälp?
Nu ska jag redovisa mina egna erfarenheter av Lomma kommun.

Carema.
I augusti skrev jag en vass krönika om de missförhållandena som rått under sommaren i kommunen. Jag anmälde också det till socialnämnden.
Vad är hänt sedan dess?
Caremas regiondirektör, Patrik Thulin, hörde av sig till mig. Han beklagade och, mer eller mindre, lade sig platt och lovade bot och bättring. Han ville också träffa mig. Det var rätt reaktion. Jag blev impon
erad.
Carema VILL verkligen få en fungerande omsorg för de äldre i kommunen. Alla är vi barn i början som Thulin skriver till mig.
Socialnämnden i Lomma kommun?
Där råder tystnad, trots att de enligt lagen ska svara mig inom två dagar. Inte ens nämndens ordförande, Christian Idström
(m), har orkat höra av sig. Då är Carema ändå hans baby. Rött kort åt den instansen i Lomma.
Vi går så över till de äldreboende som drivs av kommunen. Här har faktiskt både jag och kommunalrådet, Anders Berngarn (m), lika tveksamma erfarenheter av anhörigas väl och ve inom den kommunala omsorgen.
Mitt slutomdöme:
Rör inte Carema!
Fast det är roligare att vara dagisbarn på utf
lykt i Lomma.
Skicka en kommentar