onsdag 8 september 2010

Lommas sista fiskehodda läggs ner. Nu stänger Bosse dörren.


Det är för sorgligt. När Lommas utbyggnadsplaner trumpetades ut lovade myndigheterna att de karakteristiska fiskehoddorna i hamnen, skulle värnas för framtiden. I stället slök all byggnation rubb och stubb.
Hur kunde det gå så fel?
-Den som det visste, säger Bosse, vars hodda numera omgärdas av bostadshus och snart en skola med 500 skolbarn i ryggen.
Höjebo som han döpt sin hodda till. Den ligger längs ut med Höje Å.
Det fattar alla att det inte går och bedriva något kuttermysfiske här längre.


För inte allt för många år sedan, fanns det en levande idyll i Lomma hamn. De s k fiskehodderna spred en intim och mysig stämning. Men så började den väldiga utbyggnaden av Lomma.
Hoddorna stod på ofri grund. Kommunen bara körde bort rasket. Bosse erbjöds en ny hodda. Den tidigare årshyran på 600 kronor höjdes med flera hundra procent till 4500 kr.
-Ja, det var inget roligt alls, säger Bosse till mig och fortsätter:
-Men det är som det är. Jag har nu sagt upp min hodda på 15 kvm och båten ska säljas.
Bosse tittar med sorg i blicken över det moderna Lomma som med raska tag är på väg att sluka hans älskade hodda.
Jag vet att många lommabor älskade dessa fiskehoddor. Nu är det slut.
I Lomma bygger man bort mysigheten. Det är märkligt att inte saker och ting kan få gå hand-i-hand.
Hur kunde det få gå så fel?
FOTNOT: Ordet hoddor är skånska för hyddor, en typ av småstugor lika stora som Friggebodar.


Skicka en kommentar